Ekip Sorumlusu (Ana Yatırım Harcamaları)
06 Ocak 2021