Ekip Sorumlusu (Ortak Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri)
22 Nisan 2019

                                                                                              Yalçın ÖZMUTLU

Genel Bütçe Dairesi Başkanı

Halk Bankası A.Ş. Yeşilova Şubesinde Memur olarak ilk defa göreve başladım.

Daha sonra Maliye Bakanlığı taşra teşkilatının çeşitli birimlerinde çalıştım.

Ağustos 2006 da Sağlık Bakanlığına Mali Hizmetler Uzmanı olarak atandım. Strateji Geliştirme Başkanlığında görevlendirmeli olarak Şube Müdürlüğü yaptım.

Mart/2010 - Ekim/2010 tarihleri arasında Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görevlendirildim.

Ekim/2010 dan itibaren Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda Daire Başkanlığı görevini yürütmekteyim.