overlay

30 Nisan 2019 Konya ve Çevre İller TGAP Eğitim Programı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tasarruf Takip Ofisi
Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programı (TGAP)
…………..Bölge Toplantısı
..../...../2019
                 ... Toplantı Salonu - …………..
TOPLANTI PROGRAMI
09.30 -10.00İSTİKLAL MARŞI VE AÇILIŞ KONUŞMALARI
……. İl Sağlık Müdürü
……… Genel Müdürü
10:00-10:20TGAP Ofisi
Tasarruf Eylem Planı Genel Bilgilendirme
10:20-10:40Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim DB
(Yemek hizmetleri, Çamaşırhane ve tekstil hizmetleri, Temizlik, Mobilya, Güvenlik tedbirleri, Otopark ve çevre düzenleme, Kayıt-kabul ve raporlama işleri ve Hastane içi yönlendirme hizmetlerinde israfını önleme ve Tıbbi atık yönetimi)
10:40-11:10Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip DB
(Enerji, Su, Kira, İnşaat, Bakım ve onarım ve Teknik servis hizmetlerinde tasarruf)
11.10-11:20ÇAY-KAHVE MOLASI
11:20-11:40Genel Bütçe DB
Araç kiralama ve yakıt tüketiminde tasarruf Tedbirleri
11:40-12.00İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi DB
(Haberleşmede Tasarruf Tedbirleri)
12.00-13.00YEMEK ARASI
13.00-13:30Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği DB
(Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Bilgisayar ve donanımları, Lisansların tedarik ve takibinde Tasarruf)
13:30-14.00Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi DB
(Kırtasiye, Tıbbi malzeme, İlaç harcamaları, Tıbbi cihaz bakım ve onarımlarında tasarruf)
14:00-14:20Teşhis ve Tetkik DB
(Etkin laboratuvar kullanımı, MR, BT v.b. görüntüleme hizmetlerinde gereksiz istem)
14.20-14.30KAHVE ARASI
14:30-14:45Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları DB
(Sağlık hizmet alımları ve Tıbbi cihaz tedarik ve planlamalarında tasarruf)
14:45-15:00TİTCK
ÜTS Genel Bilgilendirme
15:00-15:40Finansal Analiz DB ve Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri DB
Mali Durum Değerlendirme ve Finansal İzleme (Bölgesel)
15.40-16:00KAHVE ARASI
16:00-17:00Soru- Cevap
Genel Müdür Yrd. Baire Bşk.
17:00-17:10Toplu Fotoğraf Çekimi ve Kapanış