Ekip Lideri (Ortak Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri)
18 Şubat 2022

Selim BENER

Selim Bener Foto 180222

1972 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırıkkale’de tamamladı. 1989 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Toplum Sağlığı Bölümünden, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan, 1997 yılında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümünden, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AB Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu.

1989 yılında Zonguldak Ereğli Kurtlar Köyü Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak göreve başladıktan sonra, 1990-1991 yılları arasında Zonguldak Ereğli Merkez Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı), 1991-1994 yılları arasında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyenliği), 1994-1997 yılları arasında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsünde Sağlık Memuru (Öğrencilik), 1997-1998 yılları arasında Ankara Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinde Tıbbi Teknolog, 1998-1999 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, 1999-2001 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında Sağlık Daire Başkanlığında Sağlık Teğmen (Askerlik),  2001-2009 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Müdürü olarak görev yaptı.

Sağlık Bakanlığına bağlı mülga Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda; 2012-2014 yılları arasında İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında Maliyet Analizi Daire Başkanı, 2014-2017 yılları arasında Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığında Finansal Analiz Daire Başkanı ve 2016-2017 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yaptı.2017-2021 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Halen Bakan Yardımcısına bağlı olarak yapılandırılan ve Bakanlık Merkezi ile taşra tüm birimleri adına israfı önlemeye yönelik faaliyetlerini yürüten Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Ofisinin (TGAP) lideridir.

Selim BENER'in, aldığı ödül, katıldığı eğitim, kurs, seminer ve sempozyum faaliyetlerinin yanında, uzmanlık ve konu alanıyla ilgili çok sayıda çalışması, projesi ve yayını bulunmaktadır.