T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TGAP Ofisi

Ekip Sorumlusu (Cari Transferler) Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020

Ekip Sorumlusu (Cari Transferler)


Rahmi TANRIVERDİ

1981 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlköğrenim, ortaöğrenim ve lise öğrenimini baba mesleğinden dolayı Muğla Gökova’da tamamlamıştır. Üniversite tahsilini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 2002 tarihinde tamamlamıştır. 2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2014 tarihinden itibaren Mali Hizmet Uzmanı olarak Genel Bütçe Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye Daire Başkanlıklarında görev almıştır. 2017 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye Dairesi Başkanlığında Global Bütçe İşlemleri Biriminde Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Halen Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye Dairesi Başkanlığında Global Bütçe İşlemleri Biriminde Birim Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Paylaş