overlay

Web Tabanlı FMİT Toplantısı gerçekleştirildi

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Bakanlık Makamı Oluru ile Bakan Yardımcılığına bağlı Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur. Bu kapsamda Bakanlık Merkez harcama birimleri ve Taşra birimleri tasarrufa ilişkin faaliyetlerini üçer aylık dönemler halinde Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablolarını (FMİT) excel ortamında TGAP Ofisine göndermektedir. Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablolarının (FMİT) web tabanlı ortamda doldurulması ve gelir-gider raporlarının oluşturulacak bir karar destek sistemi ile izlenmesine yönelik 06.12.2019 Cuma günü Bakanlık Merkez 2 no’lu toplantı salonunda toplantı düzenlenmiştir.Toplantı; Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER başkanlığında gerçekleşmiş olup toplantıya Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı, Bolu ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüklerimizden ilgili yöneticiler ve TGAP İl sorumluları ile Bakanlık TGAP Ofisi katılım sağlamıştır. İstanbul örneği baz alınarak SBSGM tarafından 2020 yılı faaliyetlerini girmek üzere 2020 Yılı Mart ayından itibaren sistem kullanılmaya başlanılacaktır.


  • 2.JPG
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.png
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 7.jpg
  • 1.JPG