T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TGAP Ofisi

Tıbbi cihazların bakım ve onarımı (P2-2) (2019-2020) Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020

Tıbbi cihazların bakım ve onarımı (P2-2) (2019-2020)2020-Tıbbi cihazların bakım ve onarımlarında etkinliğin attırılması.pdf

2019-TGAP-P2-2 Tıbbi cihazların bakım ve onarımlarında etkinliğin attırılması.pdf

COVID-19 Biyomedikal Cihazların Veri Doğruluğu Hakkında
TGAP Sorumlusu Komisyon Üyeliği Hakkında
TGAP-P1-2, TGAP-P1-3, TGAP-P1-4, TGAP-P1-7, TGAP-P1-11, TGAP-P1-14 ve TGAP-P1-2-2Tasarruf ve Gelir Artırıcı Proje Kartları (TGAP) – Ayniyat Depo Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi
TGAP-P2-2-1, TGAP-P2-2-16 ve TGAP-P2-2-17 Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri 3. Teknik Eğitimi Gerçekleştirildi
TGAP-P2-2 TİTCK - 2019/1 Genelge “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Hususlar”
TGAP-P2-2-3 ve TGAP- P2-2-5 Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların Garanti ve Sözleşme Yönetimi
TGAP-P2-2 Hemodiyaliz Cihazları Bakım ve Onarımları Hakkında
TGAP-P2-2 Proje Kartı - Tıbbi Cihazların Bakım ve Onarımlarında Etkinliğin Arttırılmasına İlişkin Toplantı Yazısı
Ayniyat, Medikal, Biyomedikal Depo Yönetiminin ve Biyomedikal Teknik Servis Atölye Süreçlerinin İyileştirilmesi
Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların HEK İşlemleri Hakkında
Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlar Performans Değerlendirmesi
Biyomedikal Taşınırların Performans Değerlendirmesi (Atıl Cihaz Değerlendirme)
Biyomedikal Teknik Hizmet ve HEK İşlemleri Parasal Limitler Hakkında
Dayanıklı Taşınırların Veri Girişlerinin Doğruluğu Hakkında Duyuru
Endoskopi Sistemleri Teknik Eğitimi Gerçekleştirildi
Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi (KMBYS) Uygunluk Değerlendirme Güncel Kriter Kılavuzu
Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri (SEUM) Çalıştayı Yapıldı
Şehir Hastanelerinde Envanter İşlemleri
Şehir Hastanelerinde Medikal, Biyomedikal ve Ayniyat Depo Yönetimi Çalıştayı
Şehir Hastanelerinde Tıbbi Cihaza İlişkin Tüketim Malzemeleri
Şehir Hastaneleri ve Diğer Sağlık Tesislerindeki Tıbbi Cihazların Kalibrasyon İşlemleri Hakkında
Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları Hakkında
https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz
Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi (2019/19)
Paylaş